ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.04.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-19 11:15:26 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-19 11:15:39 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.04.2018
Ryn, 18.06.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 18.06.2018 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
przebudowie Kanału Mioduńskiego, w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B – przebudowa
i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka / Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego w km 37+0,5 – 38+97 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo
, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 1 obręb 16 Szymonka, nr ewid. 4/1, 18 obręb 06 Ławki oraz nr ewid. 100 obręb 07 Mioduńskie, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 128, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowościach Szymonka, Ławki
i Mioduńskie – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-06-19 11:15:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-19 11:15:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 11:15:39
Artykuł był wyświetlony: 1799 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn