Obwieszczenie Znak: BŚ.6220.8-7.2018 - Inne ogłoszenia - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: BŚ.6220.8-7.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-26 13:40:53 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-26 13:41:05 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 26.04.2018 r.
BŚ.6220.8-7.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566)
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
zawiadamia
 
że 25 kwietnia 2018r. wydana została decyzja , znak sprawy BŚ.6220.8.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w następujących lokalizacjach: 9+098 – 11+211 na działce nr 41 obręb 01 – Jeziorko; 13+340 – 13+ 960 na działce nr 129 obręb nr 17 Tros, gmina Ryn”
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z pełną dokumentacją postepowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 108) w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00-15.00 , tel. 87 429 39 60, email: .
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- udostepnienie na stronie internetowej /BIP/ UMiG Ryn
- wywieszenie na tablicach ogłoszeń:
1/ Urzędu Miasta i Gminy Ryn
2/ miejscowości Jeziorko
3/ miejscowości Tros
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 13:40:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 13:41:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 13:41:05
Artykuł był wyświetlony: 1811 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn