Obwieszczenie Znak: B/B.6733.06.2018 - Inne ogłoszenia - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.06.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-24 10:08:22 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-24 10:08:45 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 23.04.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.06.2018
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że na wniosek z dnia z dnia 18.04.2018 r. (data wpływu 20.04.2018 r.) złożony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Jacka Podlewskiego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy Kanału Szymońskiego, w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B – przebudowa
i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka / Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego w km 40+34 – 42+70 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo
, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1, 38, 38/2, 397 obręb 16 Szymonka, gmina Ryn oraz 262 obręb 4 gmina Miłki.
 
 
        Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
 
        Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 10:08:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 10:08:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 10:08:45
Artykuł był wyświetlony: 1842 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn