ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.03.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-04 10:35:14 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-04 10:35:23 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.04.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.03.2018
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że na wniosek z dnia z dnia 29.03.2018 r. (data wpływu 03.04.2018 r.) złożony przez Usługi Inżynierskie „A-D DROGA” Wiesław Urbanowicz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N wraz z budową oświetlenia, przebudową istniejącego przepustu oraz urządzeń odwadniających korpus drogi, przebudową sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz ze światłowodem i przebudową sieci telekomunikacyjnej kablowej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych 56, 36, 77, 70, 251 obręb 08 Orło, gmina Ryn.
 
           Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
 
           Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-04-04 10:35:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 10:35:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 10:35:23
Artykuł był wyświetlony: 1691 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn