ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: BŚ.6220.8-1.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-03 11:45:20 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-03 11:45:28 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 03.04.2018 r.
Znak: BŚ.6220.8-1.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 oraz z 2018r. poz. 149).
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
zawiadamia
 
o wszczęciu, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w następujących lokalizacjach: 9+098 – 11+211 na działce nr 41 obręb 01 – Jeziorko; 13+340 – 13+ 960 na działce nr 129 obręb nr 17 Tros, gmina Ryn”
Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku z prośbą o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postepowania i mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy oraz składać wnioski i wnosić uwagi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 108) w godzinach 8.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz w miejscowościach gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 11:45:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 11:45:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 11:45:28
Artykuł był wyświetlony: 1530 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn