ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.02.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-20 10:05:50 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-20 10:05:59 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 20.03.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.02.2018
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.03.2018 r. (data wpływu 19.03.2018 r.) Pełnomocnika ElektroLinia Piotr Toliczenko-Bernatowicz, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi nN 0,4kV, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 404, 83/5, 84/1, 84/16, 96/2, 92/3 obręb 10 Rudówka, gmina Ryn.
 
 
       Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
       Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 10:05:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 10:05:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 10:05:59
Artykuł był wyświetlony: 1469 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn