ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.54.2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-30 11:09:51 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-30 11:10:19 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 30.10.2017 r.
 
Znak: B/B.6730.54.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
 
       Zgodnie z art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na kompletny wniosek z dnia 24.10.2017 r., Pana Bogusława Kuleszy i Pana Adama Sadowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków rekreacji indywidualnej i 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewidencyjnym 121/73, obręb Rybical, gmina Ryn.
 
        Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (pokój nr 30), e-mail: , tel: 874293979.
        Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
        Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49a k.p.a., kolejne zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach będą dokonywane w formie publicznego obwieszczenia (wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie), w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rybical) oraz przez udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.miastoryn.pl/).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-30 11:09:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-30 11:10:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-30 11:10:17
Artykuł był wyświetlony: 2015 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn