ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie / Obwieszczenie

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-04 08:57:07 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-04 08:59:11 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.05.2017 r.
Znak: BB.6722.01.2014
 
 
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn
 
            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwały nr XIX/170/08 z dnia 28 maja 2008 roku Rady Miejskiej w Rynie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rynie w godzinach od 800 do 1500.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rynie o godzinie 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2017 r.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-04 08:57:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-04 08:59:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-11 07:54:58
Artykuł był wyświetlony: 1825 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn