ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 08:27:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. działka rolna o pow. 0,1005ha /kl. gruntu R IVb/, oznaczona nr 33/3, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 3 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,03zł/m2.
 2. działka rolna o pow.0,0905ha / kl. gruntu RIVb-0,0189ha, Ps IV- 0,0716ha/, oznaczona nr 264, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9.
       Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy- 3 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,03zł/m2.
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06 września 2017r. do 27 września 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia
     /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-09-06                                                         
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 08:27:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 08:27:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 08:27:21
Artykuł był wyświetlony: 703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 08:23:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2015,782 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 1. działka rolna o pow.1,19ha / kl. gruntu R IIIb -0,27ha, RV-0,90ha, RVI -0,02ha/, oznaczona nr 160, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 2. działka rolna o pow.2,18ha / kl. gruntu R IVa -0,03ha, RIVb- 0,02ha, RV-1,81ha, RVI -0,08ha/, oznaczona nr 157/1, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 3. działka rolna o pow.0,30ha / kl. gruntu R IVa -0,17ha, RV-0,02ha, PsIV -0,11ha/, oznaczona nr 157/2, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 4. działka rolna o pow.3,18ha / kl. gruntu RIIIb- 0,25ha. R IVb -0,28ha, RV-2,57ha, N-0,08ha/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 386, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 5. działka rolna o pow.0,49ha / kl. gruntu RIIIb- 0,44ha, N -0,05ha/, oznaczona nr 154/2, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00016915/7. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06 września 2017r. do 27 września 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo maja dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-09-06                                                       
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 08:23:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 08:27:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 08:27:21
Artykuł był wyświetlony: 703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-05 12:59:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /  jednolity  tekst  Dz. U. 2016.poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. lokal mieszkalny przy Pl. Wolności 11/7 /na  poddaszu/ o pow. użyt.55,52m2 wraz z przynależnymi 3 pomieszczeniami na strychu o pow. użyt.7,27m2   i piwnicą o pow.9,61m2  oraz sprzedażą 1144/10000 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 21/4 o pow. 378m2, opisanej w księdze wieczystej nr 24291.
Cena nieruchomości wynosi 68.445,-zł.
Nieruchomość z budynkiem przy Pl. Wolności 11 w Rynie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną i usługi nieuciążliwe /1.MW.Ua/ .       
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia  przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy, jeżeli złoży wniosek o nabycie lokalu.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05 września 2017r. do 26 września 2017r.
 • Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i  zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
Ryn, dnia 2017-09-05

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 12:59:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 12:59:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 12:59:31
Artykuł był wyświetlony: 725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-05 12:54:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. działka rolna o pow. 6,0243ha /kl. gruntu RIVa-0,0491ha, RV-0,6694ha, RVI-5,3058ha/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 259/2, położona w obrębie Knis gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026380/0.
Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 3 lata.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,02zł/m2.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05 września 2017r. do 26 września 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
                                                                               
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2017-09-05                                                          
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 12:54:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 12:54:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 12:54:51
Artykuł był wyświetlony: 724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-05 12:52:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.  działka gruntu o pow. 178m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/19, położona przy ul. Szkolnej w Rynie /za budynkiem nr 2/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
    Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.
    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2. Okres dzierżawy – 1 rok.    
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05 września 2017r. do 26 września 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2017-09-05

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 12:52:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 12:52:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 12:52:25
Artykuł był wyświetlony: 562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-30 07:45:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-08-30
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rynie, oznaczonej nr 188/38 o pow. 331m2 ,  opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka znajduje się w bezumownym użytkowaniu  poprzedniego dzierżawcy. Do działki nie ma aktualnie zapewnionego dostępu do drogi /brak dojazdu/.  Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zieleń /20.Z/, bez możliwości  lokalizowania budynków. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena  wywoławcza wynosi 4.773,-zł / netto/, wadium 480,-zł, minimalne postąpienie 50,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 
I przetarg odbędzie się w dniu 02 października 2017 roku o godz. 1030 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 28 września 2017 roku na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 28 września 2017r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64, e-mail: .  
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-08-30 07:45:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 07:46:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-30 07:46:05
Artykuł był wyświetlony: 783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-30 07:43:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-08-30
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
     Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
1.   nieruchomości niezabudowanej, położonej  przy ul. Zielonej w Rynie, oznaczonej nr 377/2 o pow.4399m², opisanej w KW nr OL1G/00025121/0. Działka znajduje się w niewielkiej odległości od jeziora Ołów – oddziela ją ścieżka pieszo-rowerowa.  
Działka porośnięta jest drzewami owocowymi. Nad częścią  nieruchomości przebiega energetyczna linia  napowietrzna. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod usługi turystyki, sportu i rekreacji /12.UTS/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 359.222,-zł /netto/, wadium 35.930,-zł, minimalne postąpienie 3.600,-zł.
2.   nieruchomości niezabudowanej, położonej  we wsi Krzyżany gm. Ryn, oznaczonej nr 88/2 o pow.2969 m2, opisanej w KW nr OL1G/00039322/0. Nieruchomość nie jest objęta  obowiązującym planem  zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z 24.11.2016r. znak: B/B.6730.75.2016 działka przeznaczona jest pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wieś Krzyżany posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 30.343,-zł /netto/, wadium 3.100,-zł, minimalne postąpienie 310,-zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 02 października 2017 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 28 września 2017 roku na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 28 września 2017r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64, e-mail:
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
                                                                    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-08-30 07:43:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 07:43:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-30 07:43:25
Artykuł był wyświetlony: 783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-21 10:07:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-08-21
                                                                       
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.39 ust.2, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
 
1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/6 o pow.2105m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 43.000,-zł/netto/,wadium 4.300,-zł,minimalne postąpienie 430,-zł.
 
2. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/7 o pow.2305m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 47.000,-zł/netto/,wadium 4.700,-zł,minimalne postąpienie 470,-zł.
 
3. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/8 o pow.3691m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 63.000,-zł/netto/,wadium 6.300,-zł,minimalne postąpienie 630,-zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
IV przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2017 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 14.02.2017r., II przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 24.04.2017r., III przetarg, z wynikiem negatywnym przeprowadzono 10.07.2017r.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 21 września 2017 roku włącznie na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Urzędu  w dniu 21 września 2017r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64 , e-mail: .  
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-08-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-08-21 10:07:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-21 10:08:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-21 10:08:49
Artykuł był wyświetlony: 1243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-20 07:25:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.2015.1774 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. działka gruntu o pow. 31m² /za świetlicą/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 141/2,  położona we wsi Rybical, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00025415/8.
      Cel dzierżawy – na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,40zł/m² + 23% VAT.
      Okres dzierżawy – 3 lata.       
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 19 grudnia 2016r. do 09 stycznia 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo przysługuje dotychczasowemu dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2016-12-19                                                       
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2016-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-12-20 07:25:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-12-20 07:26:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 07:27:52
Artykuł był wyświetlony: 8102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-27 08:12:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2015.1774 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1. działka gruntu o pow. 24m² /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00022643/4. Cel dzierżawy – garaż.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m² +23%VAT.
 Okres dzierżawy – 3 lata.
2. działka gruntu o pow. 400m² /ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod.119/5 /kl. gruntu IVb/, położona przy ul. Krzywej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m².
 Okres dzierżawy – 3 lata.
 
3. działka gruntu o pow. 15m²/ pod garażem blaszakiem/ stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/29, położona przy Pl. Wolności w Rynie / za budynkiem nr 7/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
     Cel dzierżawy – garaż. 
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego- 4,00zł/m².
     Okres dzierżawy – 1 rok.   
4. działka gruntu o pow. 18m² /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00027277/2.
            Cel dzierżawy – garaż.
            Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m² +23% VAT.
            Okres dzierżawy – 3 lata.
5. działka gruntu o pow. 18m2 /pod garażem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 188/28, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie / przyległa do działki nr , opisana w księdze wieczystej nr 25228. Cel dzierżawy – garaż.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego- 4,00zł/m2 +23%VAT.
Okres dzierżawy- 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 września 2016r. do 18 października 2016r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2016-09-27

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2016-09-27 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-09-27 08:12:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-09-27 08:12:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-09-27 08:21:02
Artykuł był wyświetlony: 10549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu