ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 13:59:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1. działka niezabudowana oznaczona nr 383/1 o pow. 0,0160ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00037255/5. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 9.750,-zł.
 
2. działka niezabudowana oznaczona nr 383/2 o pow. 0,0231ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00037255/5. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 14.280,-zł.
 
3. działka niezabudowana oznaczona nr 383/3 o pow. 0,0253ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00037255/5. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 15.585,-zł.
 
4. działka niezabudowana oznaczona nr 383/4 o pow. 0,0270ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00037255/5. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni nieurządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 16.525,-zł.
 
5. działka niezabudowana oznaczona nr 185/8 o pow. 0,0195ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00035538/9. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 13.170,-zł.
 
6. działka niezabudowana oznaczona nr 185/9 o pow. 0,0142ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00035538/9. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 9.800,-zł.
 
7. działka niezabudowana oznaczona nr 185/10 o pow. 0,0181ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00035538/9. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 12.400,-zł.
 
8. działka niezabudowana oznaczona nr 185/11 o pow. 0,0271ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00035538/9. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 18.350,-zł.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działki zbywane są na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 350/17, 350/18, 350/8 i 350/9.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 31 lipca 2017r. do 21 sierpnia 2017r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2017-07-31
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 13:59:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 14:00:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-31 14:00:07
Artykuł był wyświetlony: 1124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 13:54:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. działka rolna o pow. 1,41ha /kl. gruntu RIVb-0,33ha, RV-0,35ha,ŁIV-0,32ha, Ps-IV-0,22ha, PsV-0,17ha, N-0,02ha/, oznaczona nr 99/4, położona w Sterławkach Wielkich,
opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00034534/4.
Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 3 lata.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,02zł/m2.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 31 lipca 2017r. do 21 sierpnia 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2017-07-31
Burmistrz
inż. Józef Karpiński
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 13:54:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 14:00:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-31 14:00:07
Artykuł był wyświetlony: 1123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 13:51:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  / jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 350/4 o pow.0,0400ha , położona w obrębie wsi Wejdyki gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00023179/7.
   Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej  zabudowy letniskowej i jest drogą gruntową dojazdową. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
   Cena nieruchomości wynosi 9.788,-zł.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art.34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 350/1, 350/9, 350/20, 350/16, 350/17, 350/18, 350/11, 350/12, 350/13, 350/14, 350/15, 350/8 i 350/9.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  31 lipca 2017r. do 21 sierpnia 2017r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale  ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2017-07-31
 
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 13:51:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 14:00:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-31 14:00:07
Artykuł był wyświetlony: 1122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-17 13:10:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. działka gruntu o pow. 185m2 /pod budyniem gospodarczym na posesji przy ul. A. Nowickiego 4/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 64/8, położona przy ul. A. Nowickiego w  Rynie, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem „B”, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
     Cel dzierżawy – składowe.
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego - 0,70zł/m2 +23%VAT.
      Okres dzierżawy- 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 lipca 2017r. do 07 sierpnia 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2017-07-17

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-07-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-17 13:10:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-17 13:10:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-17 13:10:43
Artykuł był wyświetlony: 1046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-17 13:13:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst  Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
 
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 88/2 o pow. 0,2969ha, położona w obrębie wsi Krzyżany, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00039322/0. Nieruchomość powyższa nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 24.11.2016r. znak: B/B.6730.75.2016  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
    Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
    Cena nieruchomości wynosi 30.343,-zł + 23% VAT.
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 lipca 2017r. do  07 sierpnia 2017r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia – wykazy/przetargi/.  
 
Ryn, dnia 2017-07-17                                                         
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-07-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-17 13:13:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-17 13:13:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-17 13:13:19
Artykuł był wyświetlony: 1050 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-17 13:16:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2016r.,poz. 2147 ze zmianami/ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 377/2 o pow. 4399m², położona przy ul. Zielonej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00025121/0. Na działce znajdują się drzewa owocowe. Działkę od jeziora Ołów oddziela publiczny ciąg pieszo-rowerowy.  Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn  przeznaczona jest pod usługi turystyki, sportu i rekreacji /12.UTS/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
      Cena nieruchomości wynosi  359.222,-zł + 23% VAT.
 
       2. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 188/38 o pow.331m², położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka użytkowana jest przez  dzierżawcę. Aktualnie działka nie ma zapewnionego dostępu do drogi /brak dojazdu/. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn  przeznaczona jest pod zieleń /20.Z/, bez możliwości lokalizowania budynków. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
      Cena nieruchomości wynosi 4.773,-zł + 23% VAT.
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 lipca 2017r. do  07 sierpnia 2017r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia - wykazy/przetargi/.                                                                                                  
 
Ryn, dnia 2017-07- 17
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-07-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-17 13:16:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-17 13:16:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-17 13:16:59
Artykuł był wyświetlony: 1050 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-04 13:53:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. działka rolna o pow. 0,0801ha / kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 409/11, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 2. działka rolna o pow.0,0783ha / kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 409/12, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 3. działka rolna o pow.0,0744ha / kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 409/13, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 4. działka rolna o pow.0,0733ha / kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 409/14, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 5. działka rolna o pow.0,0793ha / kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 409/15, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 6. działka rolna o pow.0,0779ha / kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 409/16, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 7. działka rolna o pow. 0,1490ha/ kl. gruntu R IIIb/, stanowiąca część nieruchomości o nr 409/17, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 8. działka rolna o pow. 0,3069ha/ kl. gruntu Ps III/, oznaczona nr 545, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
   Cel dzierżawy- rolny. Okres dzierżawy – 1 rok.
   Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,03zł/m² /pow. do 2000m²/, 0,02zł/m² / pow. powyżej 2000m²/. 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 04 lipca 2017r. do 25  lipca 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo ma dotychczasowy dzierżawca.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-07-04
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-04 13:53:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-04 13:54:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-04 13:54:06
Artykuł był wyświetlony: 1023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-04 13:47:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /  jednolity  tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. udział 8853/10000 części w korytarzu o pow. użyt.1,57m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 2 w Rynie, znajdującym się na działce nr 31/15 o pow. 1072m2 , opisanej w KW nr 31973.
            Cena udziału 8853/10000 wynosi 1.467zł. 
Nieruchomość z budynkiem mieszkalnym przy ul. Szkolnej 2 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe /3MW/Ua/.
-       Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  
-       Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Szkolnej 2 na poprawienie zagospodarowania lokalu zgodnie z art. 37  ust.2 pkt. 6  w/w ustawy.
-       Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia   04 lipca 2017r. do 25 lipca 2017r.
-       Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2017-07-04                                                                               
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                            

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-04 13:47:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-04 13:48:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-04 13:48:52
Artykuł był wyświetlony: 1022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-20 09:07:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
 
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.  nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 241 o pow.0,05ha, położona w obrębie geodezyjnym Ławki Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00037825/2.
    Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych.
    Cena nieruchomości wynosi 1.235,-zł.
2. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 296 o pow.0,64ha, położona w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00039101/5.
    Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych.
    Cena nieruchomości wynosi 14.931,-zł.
3. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 26 o pow.0,18ha, położona w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00039101/5.
    Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych.
    Cena nieruchomości wynosi 3.539,-zł.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka nr 241 zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 55/1, 57, 58/1 i 59. Działka nr 296 zbywana jest na poprawienie zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 310, 6/2, 6/3 i 6/4. Działka nr 26 zbywana jest na poprawienie zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 119/1 i 304.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 czerwca 2017r. do 11 lipca 2017r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale  ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2017-06-20
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-06-20 09:07:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-20 09:07:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-20 10:28:57
Artykuł był wyświetlony: 1152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-12 10:21:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 
1. działka gruntu o pow. 18m²/pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2.
      Cel dzierżawy – pod garażem. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% VAT.
            Okres dzierżawy – 3 lata.   
 
2. działka gruntu o pow. 190m² / kl. ŁIV/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 181/19, położona przy ul. Polnej w Rynie /za posesją nr 16/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
      Cel dzierżawy –ogródek /drobne uprawy rolne/. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
            Okres dzierżawy – 3 lata.   
 
3. działka gruntu o pow. 537m2 , stanowiąca część nieruchomości  oznaczonej nr 179, położona na tyłach ulicy Zamiejskiej i ulicy Polnej w Rynie /za działką nr 400/, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00023568/1.             
      Cel dzierżawy- na poprawienie warunków zagospodarowania.
      Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,40zł + 23%VAT.
      Okres dzierżawy – 3 lata.
 
4. działka gruntu o pow. 18m² /pod garażem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 31/29,  położonej przy Pl. Wolności w Rynie /przyległej do budynku gospodarczego na  działce nr 31/15/ , opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
     Cel dzierżawy – garaż. 
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% VAT.
     Okres dzierżawy – 3 lata.       
 
5. działka gruntu o pow. 280m² /za budynkiem gospodarczym posesji nr 31/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej nr 90/21,  położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w   księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
     Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
     Okres dzierżawy –3 lata.
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 12 czerwca 2017r. do 03 lipca 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Burmistrz
inż. Józef Karpiński
 
Ryn, dnia 2017-06-12  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-06-12 10:21:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 10:21:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-12 10:21:50
Artykuł był wyświetlony: 1130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu