ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 09:51:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka rolna o pow. 0,50ha /kl. gruntu Ps V/, oznaczona nr 390, położona w obrębie miasta Ryn, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 3 lata.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,02zł/m2.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2018r. do 07 czerwca 2018r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-05-17                                                     
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 09:51:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 09:52:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 09:52:04
Artykuł był wyświetlony: 1224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 09:49:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o pow. 7,60m² /pod budynkiem gospodarczym przy budynku mieszkalnym nr 15/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 72/72, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3.
     Cel dzierżawy – pod budynkiem gospodarczym. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego
     0,70zł/m² +23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.   
2.  działka gruntu o pow. 13,50m² /pod garażem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 90/23, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 4,00zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.  
3.  działka gruntu  o pow. 460m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 209/55, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie /za nieruchomości oznaczoną nr 209/54/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2.
      Okres dzierżawy – 3 lata.
4.  działka gruntu o pow. 650m² /kl. Ł IV/,stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 196, położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
     Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 
     0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
5.  działka gruntu o pow. 200m² , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod.64/8, położona przy ul. A. Nowickiego w Rynie / za budynkiem nr 4/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016016/4. Cel dzierżawy – ogródek  rekreacyjny. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego - 0,40zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 1ata.  
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2018r. do 07 czerwca 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-05-17
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 09:49:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 09:52:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 09:52:04
Artykuł był wyświetlony: 1229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 09:47:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018, poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka gruntu  o pow. 372m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 126/22, położona w Rynie /pomiędzy ulicą Szkolną, a ulicą Portową/, przyległa do nieruchomości zabudowanej Młynem, opisana w księdze wieczystej nr 31712.  
      Cel dzierżawy –na poprawienie zagospodarowania nieruchomości zabudowanej Młynem. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego miesięczne 155,00zł + 23% podatku VAT.
      Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2018r. do 07 czerwca 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo ma dotychczasowy dzierżawca.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-05-17
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszcyzk Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszcyzk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 09:47:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 09:52:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 09:52:04
Artykuł był wyświetlony: 1226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 09:44:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-05-17
                                                                          
 
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust.2, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  przy ul. Ogrodowej w Rynie, oznaczonej nr 90/22 o pow.2208m², opisanej w KW nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod   usługi nieuciążliwe /13.U/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 59.000,-zł /netto/, wadium 5.900,-zł, minimalne postąpienie 590,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 12.02.2018r., II przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 16.04.2018r.
III przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 14 czerwca 2018 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 14 czerwca 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail:
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 09:44:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 09:52:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 09:52:04
Artykuł był wyświetlony: 1670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 09:21:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia  2018-05-07
 
OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40  i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490/
 
BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne I przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż:
1.  nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 522 o pow. 0,0816ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.424,-zł, wadium 250,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
2. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 523 o pow. 0,0743ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.207,-zł, wadium 230,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
3. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 524 o pow. 0,0789ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.343,-zł, wadium 240,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
4. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 525 o pow. 0,0804ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.  Działka znajduje  się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.388,-zł, wadium 240,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
5. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 526 o pow. 0,0786ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.334,-zł, wadium 240,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł
6. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 527 o pow. 0,0693ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.058,-zł, wadium 210,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
7. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 528 o pow. 0,0697ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.070,-zł, wadium 210,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
8. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 529 o pow. 0,0742ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest  objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.204,-zł, wadium 230,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
9. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 530 o pow. 0,0744ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych  i torów kolejowych, w ewidencji  gruntów opisana  jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 2.210,-zł, wadium 230,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
 
I przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018roku o godz. 1200 w sali  konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter /.
1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 07 czerwca 2018 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Na każdą działkę należy wpłacić odrębne wadium. Wadium winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 07 czerwca 2018r.
2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.                                                
3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.
5) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
6) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia/ ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.                                     
7) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie  poświadczonym podpisem.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z  ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój  nr 102, e-mail: , tel. 87 429 39 64.
 
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-05-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-07 09:21:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-07 09:21:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 09:21:34
Artykuł był wyświetlony: 1545 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 09:16:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia  2018-05-07
 
OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst  Dz. U. z 2018r., poz.121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490/
 
 
BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne I przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż:
 
1. nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym o pow. użyt.551,56m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użyt.74,20m2, położonej w Sterławkach Wielkich 51, gm. Ryn, oznaczonej jako działka  nr 120/6 o pow. 6393m2,  opisanej w księdze wieczystej  nr OL1G/00024672/0. Budynek wyposażony jest w  instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Nieruchomość nie  jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość znajduje się w obrębie zabudowy mieszkalno-siedliskowej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami.
    Cena wywoławcza wynosi 316.647zł, wadium 31.700zł, minimalne postąpienie 3.170zł.
2. działki niezabudowanej, oznaczonej nr 141/4 o pow. 0,2251ha, położonej w Sterławkach Wielkich gm. Ryn, opisanej w księdze wieczystej nr 0L1G/00036457/4. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, jednorodzinnej i gruntów rolnych. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako działka rolna. Działka nie jest obciążona hipotekami.
    Cena wywoławcza 23.906zł, wadium 2.400zł, minimalne postąpienie 240zł.
 
I przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 1100 w sali  konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
 
1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 07 czerwca 2018 roku  na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem nr działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 07.06.2018r.
2) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
3) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
4) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
5) Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.
6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
7) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz  Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój  nr 102, e-mail: , tel. 87 429-39-64.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-05-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-07 09:16:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-07 09:17:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 09:17:07
Artykuł był wyświetlony: 1445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 14:30:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /  jednolity  tekst Dz. U. z 2018r., poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. lokal mieszkalny przy ul. Mazurskiej 12/17 na II piętrze o pow. użyt.47,89m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 12,20m2 oraz sprzedażą 46/1000 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 1/136 o pow. 649m2, opisanej w księdze wieczystej nr 22884.
Cena nieruchomości wynosi  79.495,-zł.
Nieruchomość z budynkiem przy ul. Mazurskiej 12 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn / 14.MW(U) /.       
  • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia  przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy, jeżeli złoży wniosek o nabycie lokalu.
  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 kwietnia 2018r. do  18 maja 2018r.
  • Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i  zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
Ryn, dnia 2018-04-27                                                                             
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 14:30:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 14:31:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 14:31:00
Artykuł był wyświetlony: 1077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 14:27:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1.  nieruchomość oznaczona nr 31/30 o pow. 219m² /za budynkiem mieszkalnym nr 3/, położona przy Pl. Wolności, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
     Cel dzierżawy – na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej
                                zabudowanej budynkiem  mieszkalnym. 
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,40zł/m² + 23% VAT.
     Okres dzierżawy – na czas nieoznaczony.    
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 kwietnia 2018r. do 18 maja 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2018-04-27 
                                                                                           
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 14:27:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 14:28:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 14:28:07
Artykuł był wyświetlony: 1082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert na sezonową dzierżawę części działki nr 76/11 o pow. 140m2, położonej w obrębie plaży nad jeziorem Ołów w Rynie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-25 08:18:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę części działki nr 76/11 o pow. 140m2, położonej w obrębie plaży nad jeziorem Ołów w Rynie /po lewej stronie za ogrodzeniem przy wejściu do plaży/ oraz na dzierżawę sanitariatów położonych na parterze budynku byłej stacji transformatorowej przy ul. K. Wallenroda w Rynie  – przy  kąpielisku miejskim nad jeziorem Ołów.
Działka przeznaczona jest na wypożyczalnię sprzętu wodnego. Dzierżawca ma prawo do pobierania opłat za udostępnianie toalet.
Okres dzierżawy od 15.06.2018r. do 31.08.2018r. /2,5 miesiąca/.
Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego nie mniej niż 500,-zł netto + 23% VAT.
Oferta powinna zawierać wysokość czynszu miesięcznego brutto, termin dzierżawy, zobowiązanie do prowadzenia wypożyczalni sprzętu wodnego,  zobowiązanie do udostępniania sanitariatów i zapewnienie  ich właściwego funkcjonowania.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na dzierżawę działki nr 76/11 i sanitariatów przy plaży nad j. Ołów w Rynie” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn w terminie do 30 maja 2018r.
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy działki i sanitariatów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34, tel. /87/ 429-39-64.
 
 
Ryn, dnia 2018-04-25
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-25 08:18:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-25 08:18:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-25 08:18:34
Artykuł był wyświetlony: 1627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-16 09:15:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1. działka niezabudowana oznaczona nr 160/21 o pow.18m2, położona przy ul. T. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako  teren zabudowy śródmiejskiej - wielorodzinnej /6.MW(U)a/. Działka położona jest w obrębie  historycznego układu urbanistycznego, objętego ochroną  konserwatorską. Działka  przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest  obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 4.670,-zł + 23% podatku VAT.
 
2. działka niezabudowana oznaczona nr 160/22 o pow.18m2, położona przy ul. T. Kościuszki w  Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy śródmiejskiej -wielorodzinnej /6.MW(U)a/. Działka położona jest w obrębie  historycznego układu urbanistycznego, objętego ochroną  konserwatorską. Działka  przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 4.670,-zł + 23% podatku VAT.
 
3. działka niezabudowana oznaczona nr 160/23 o pow.18m2, położona przy ul. T. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy śródmiejskiej - wielorodzinnej /6.MW(U)a/. Działka położona jest w obrębie historycznego układu urbanistycznego, objętego ochroną  konserwatorską. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.           
            Cena nieruchomości wynosi 4.670,-zł + 23% podatku VAT.
- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 kwietnia 2018r. do  07 maja 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-04-16

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 09:15:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 09:17:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 09:17:01
Artykuł był wyświetlony: 1073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu