ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 08:54:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2016. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 181/18 o pow.947m2 , położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00023568/1.
     Nieruchomość określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /39.MN/ i teren zieleni /19.Z/ w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Działka w części jest podmokła. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.  Cena nieruchomości wynosi 18.442,-zł + 23%VAT.
 1. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 181/20 o pow.246m2 , położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00023568/1.
     Nieruchomość określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /39.MN/  w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. 
     Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.
     Cena nieruchomości wynosi 4.887,-zł + 23%VAT.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka nr 181/18 zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 181/14,181/15,181/7,182/3,182/6, 182/7,183/4 i 183/6. Działka nr 181/20 zbywana jest na poprawienie zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 181/9, 181/2 i 220/15.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2017r. do 16 października 2017r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale  ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2017-09-25
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 08:54:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 08:54:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 08:54:53
Artykuł był wyświetlony: 1164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 08:51:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1.  nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 4/6 o pow.0,3016ha, położona w obrębie geodezyjnym Ławki Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00042932/3.
    Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych i opisana jest w  ewidencji gruntów jako droga.
    Cena nieruchomości wynosi 7.027,-zł.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka nr 4/6 zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 1/11 i 2/73.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2017r. do 16 października 2017r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz zamieszcza  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale  ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2017-09-25
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 08:51:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 08:54:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 08:54:53
Artykuł był wyświetlony: 1168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 08:49:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. działka gruntu o łącznej pow. 680m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonych nr  186 /520m2 -RIVb/, nr 221 /100m2- dr/  i nr 192 /60m2- ŁIV/, położona na tyłach ulicy Jaśminowej w Rynie, opisana w księgach wieczystych nr OL1G/00016917/1, OL1G/00016918/8  i nr OL1G/00023568/1.
Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m2 .
Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2017r. do 16 października 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-09-25
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 08:49:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 08:54:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 08:54:53
Artykuł był wyświetlony: 1170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 08:47:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2016r.,poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 62/11 o pow. 3927m², położona między ulicami A. Nowickiego i Lipową  w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Część działki porośnięta jest drzewami. Działka od strony ulicy A. Nowickiego  znajduje się w dużym obniżeniu. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi podstawowe / 3.MN(U)a /. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
      Cena nieruchomości wynosi  101.792,-zł + 23% VAT.
- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2017r. do  16 października 2017r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia - wykazy/przetargi/.                                                                                                  
 
Ryn, dnia 2017-09-25                                                        
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 08:47:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 08:54:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 08:54:53
Artykuł był wyświetlony: 1167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-20 13:10:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.  działka gruntu o pow. 18m2 /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – garaż.
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m2 +23% VAT.
      Okres dzierżawy – 3 lata. 
2.  działka gruntu o pow. 347m2/ działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/19, położona przy ul. Szkolnej w  Rynie /za budynkiem nr 2/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2. Okres dzierżawy – 1 rok.
3.  działka gruntu o pow. 15m2 /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 22643. Cel dzierżawy – garaż. 
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m2 +23%VAT. Okres dzierżawy – 3 lata. 
4.   działka gruntu o pow. 20m2 /pod garażem blaszakiem/,  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 76/9 /za  budynkiem nr 6/, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – garaż.
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23% podatku VAT.
      Okres dzierżawy – 3 lata.
5.   działka gruntu o pow. 20m2/działka ogrodowa/ ,stanowiącą część nieruchomości oznaczonej nr 76/9, położona przy ul. K. Wallenroda /za budynkiem nr 6/ w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. 
      Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m2. Okres dzierżawy – 3 lata.    
6.  działka gruntu o pow. 15m2 /pod garażem blaszakiem/,  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/29 /przy działce nr 33/, położona przy Pl. Wolności w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – garaż.
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23% podatku VAT.
      Okres dzierżawy – 3 lata.   
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 września 2017r. do 11 października 2017r. 
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2017-09-20
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-20 13:10:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-20 13:11:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-20 13:11:00
Artykuł był wyświetlony: 1071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 08:27:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. działka rolna o pow. 0,1005ha /kl. gruntu R IVb/, oznaczona nr 33/3, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 3 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,03zł/m2.
 2. działka rolna o pow.0,0905ha / kl. gruntu RIVb-0,0189ha, Ps IV- 0,0716ha/, oznaczona nr 264, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9.
       Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy- 3 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,03zł/m2.
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06 września 2017r. do 27 września 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia
     /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-09-06                                                         
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 08:27:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 08:27:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 08:27:21
Artykuł był wyświetlony: 1074 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 08:23:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2015,782 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 1. działka rolna o pow.1,19ha / kl. gruntu R IIIb -0,27ha, RV-0,90ha, RVI -0,02ha/, oznaczona nr 160, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 2. działka rolna o pow.2,18ha / kl. gruntu R IVa -0,03ha, RIVb- 0,02ha, RV-1,81ha, RVI -0,08ha/, oznaczona nr 157/1, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 3. działka rolna o pow.0,30ha / kl. gruntu R IVa -0,17ha, RV-0,02ha, PsIV -0,11ha/, oznaczona nr 157/2, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 4. działka rolna o pow.3,18ha / kl. gruntu RIIIb- 0,25ha. R IVb -0,28ha, RV-2,57ha, N-0,08ha/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 386, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 5. działka rolna o pow.0,49ha / kl. gruntu RIIIb- 0,44ha, N -0,05ha/, oznaczona nr 154/2, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00016915/7. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06 września 2017r. do 27 września 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo maja dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-09-06                                                       
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 08:23:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 08:27:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 08:27:21
Artykuł był wyświetlony: 1087 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-05 12:59:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /  jednolity  tekst  Dz. U. 2016.poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. lokal mieszkalny przy Pl. Wolności 11/7 /na  poddaszu/ o pow. użyt.55,52m2 wraz z przynależnymi 3 pomieszczeniami na strychu o pow. użyt.7,27m2   i piwnicą o pow.9,61m2  oraz sprzedażą 1144/10000 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 21/4 o pow. 378m2, opisanej w księdze wieczystej nr 24291.
Cena nieruchomości wynosi 68.445,-zł.
Nieruchomość z budynkiem przy Pl. Wolności 11 w Rynie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną i usługi nieuciążliwe /1.MW.Ua/ .       
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia  przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy, jeżeli złoży wniosek o nabycie lokalu.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05 września 2017r. do 26 września 2017r.
 • Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i  zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
Ryn, dnia 2017-09-05

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 12:59:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 12:59:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 12:59:31
Artykuł był wyświetlony: 974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-05 12:54:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. działka rolna o pow. 6,0243ha /kl. gruntu RIVa-0,0491ha, RV-0,6694ha, RVI-5,3058ha/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 259/2, położona w obrębie Knis gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026380/0.
Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 3 lata.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,02zł/m2.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05 września 2017r. do 26 września 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
                                                                               
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2017-09-05                                                          
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 12:54:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 12:54:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 12:54:51
Artykuł był wyświetlony: 972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-05 12:52:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.  działka gruntu o pow. 178m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/19, położona przy ul. Szkolnej w Rynie /za budynkiem nr 2/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
    Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.
    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2. Okres dzierżawy – 1 rok.    
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05 września 2017r. do 26 września 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2017-09-05

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 12:52:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 12:52:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 12:52:25
Artykuł był wyświetlony: 807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu