ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 09:04:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. działka rolna o pow.0,0816ha / kl. gruntu R V/, oznaczona nr 522, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.    
 2. działka rolna o pow. 0,0743ha/ kl. gruntu RV/, oznaczona nr 523, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 3. działka rolna o pow. 0,0789ha/ kl. gruntu RV/, oznaczona nr 524, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 4. działka rolna o pow. 0,0804ha/ kl. gruntu R IIIb / 0,0407ha/, RV/0,0397ha/, oznaczona nr 525, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 5. działka rolna o pow. 0,0786ha/ kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 526, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 6. działka rolna o pow. 0,0693ha/ kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 527, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 7. działka rolna o pow. 0,0697ha/ kl. gruntu R IIIb/, oznaczona nr 528, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 8. działka rolna o pow. 0,0742ha/ kl. gruntu RIIIb/, oznaczona nr 529, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
 9. działka rolna o pow. 0,0744ha/ kl. gruntu RIIIb/, oznaczona nr 530, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534.
   Cel dzierżawy- rolny. Okres dzierżawy – 1 rok.
   Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,03zł/m² /pow. do 2000m²/, 0,02zł/m² / pow. powyżej 2000m²/. 
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 lutego 2017r. do 13 marca 2017r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia  /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2017-02-20
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-02-20 09:04:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 09:05:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 09:05:12
Artykuł był wyświetlony: 1266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 09:00:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. działka gruntu o pow. 100m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/21,  położonej przy ul. Spacerowej w Rynie, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
      Cel dzierżawy – pod lokalizację pojemników na odpady komunalne. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,70zł/m² + 23% VAT.
      Okres dzierżawy – na okres 7 miesięcy /kwiecień-październik 2017r./.          
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 lutego 2017r. do 13 marca 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. ”Konrada Wallenroda”.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-02-20
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-02-20 09:00:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 09:05:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 09:05:12
Artykuł był wyświetlony: 1270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 09:07:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /  jednolity  tekst Dz. U.2016.2147/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. lokal mieszkalny przy ul. M. Kopernika 15/3 w Rynie na  I piętrze o pow. użyt.  56,20m² wraz ze sprzedażą 106/1000 części w budynku mieszkalnym i  oddaniem w użytkowanie wieczyste do 07.01.2101r. 106/1000 części w działce nr 72/30 o pow. 273m², opisanej w księdze wieczystej nr 25784. Cena nieruchomości wynosi 74.299zł / lokal-72.763zł, 106/1000 części gruntu-1.536zł/.
           I opłata za użytkowanie wieczyste -15% ceny gruntu, opłata roczna -1% ceny gruntu.
 Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków województwa warmińsko- mazurskiego.
Nieruchomość z budynkiem przy ul. M. Kopernika 15 zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną.       
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia  przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy, jeżeli złoży wniosek o nabycie lokalu.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 13 lutego 2017r. do 06 marca 2017r.
 • Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Burmistrz
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2017-02-13

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 09:07:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 09:07:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 09:07:15
Artykuł był wyświetlony: 1387 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 09:03:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-02-13
                                                                       
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.39 ust.2, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
 
1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Świerczewskiego w Rynie, oznaczonej nr 397/3 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 2.990,-zł /netto/, wadium 300,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
 
2. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Świerczewskiego w Rynie, oznaczonej nr 397/4 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 2.990,-zł /netto/, wadium 300,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
 
3. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Świerczewskiego w Rynie, oznaczonej nr  397/5 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 2.990,-zł /netto/, wadium 300,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
 
4. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Świerczewskiego w Rynie, oznaczonej nr 397/6 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 2.990,-zł /netto/, wadium 300,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
 
5. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Świerczewskiego w Rynie, oznaczonej nr 397/7 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 2.990,-zł /netto/, wadium 300,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
 
6. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Świerczewskiego w Rynie, oznaczonej nr 397/8 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 2.990,-zł /netto/, wadium 300,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
 
7. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Świerczewskiego w Rynie, oznaczonej nr 397/9 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 2.990,-zł /netto/, wadium 300,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
 
8. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Świerczewskiego w Rynie, oznaczonej nr 397/10 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 2.990,-zł /netto/, wadium 300,-zł,minimalne postąpienie 30,-zł.
 
Nieruchomości wymienione od pkt.1 do pkt.8 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określone są jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U) /.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 17.10.2016r., II przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 28.12.2016r.
III przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku o godz. 1130 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.
 
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 16 marca 2017 roku włącznie na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Urzędu  w dniu 16 marca 2017r.
 
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
 
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
 
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
 
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
 
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
 
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
 
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34, e-mail: ,tel. 87 429-39-64.  
 
 
Burmistrz
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 09:03:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 09:04:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 09:04:01
Artykuł był wyświetlony: 2037 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 08:55:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-02-13
 
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /jednolity tekst Dz.U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Krótkiej w Rynie, oznaczonej  nr 1/177 o pow. 905m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016914/0. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona  jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Część działki stanowi nieużytek, który z uwagi na podmokły teren wymagać będzie wymiany gruntu. Nieruchomość  nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
 
Cena wywoławcza wynosi 25.120,-zł /netto/, wadium 2.600,-zł, minimalne postąpienie 260,-zł.
 
Do ceny nieruchomości ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.
 
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 16 marca 2017r. włącznie na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040  w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 16 marca 2017r.
 
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
 
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
 
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
 
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia / ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.
 
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
 
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
 
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34, e-mail: , tel. /87/ 429-39-64.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 08:55:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 08:56:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 08:56:40
Artykuł był wyświetlony: 2032 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-07 08:10:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity  tekst Dz. U. 2016.2147/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. udział 63/100 części w nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 138/44 o pow. 477m2, wraz ze sprzedażą części budynku gospodarczego o pow.9,26m2, położonej przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisanej w KW nr OL1G/00016914/0. 
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do części o pow.30m2 do dnia 24.07.2019r. na rzecz właścicielki lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Świerczewskiego 11.
Cena udziału 63/100 części nieruchomości wynosi 14.750,-zł. 
Nieruchomość przy ul. Świerczewskiego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest zabudowę wielorodzinną z usługami.
 
-       Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  
-       Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nr 1, nr 2 i nr 3 w budynku przy ul. Świerczewskiego 11 zgodnie z art. 209a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami.
-      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  07 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r.
Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia - wykazy/przetargi/.           
                                                                                                  
Ryn, dnia 2017-02-07                                                                                                                                                                                                                                           
BURMISTRZ
inż. Józef  Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-02-07 08:10:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-07 08:10:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-07 08:10:17
Artykuł był wyświetlony: 1451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-07 08:07:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /  jednolity  tekst Dz. U.2016.2147/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. lokal mieszkalny przy ul. Mazurskiej 12/15 na I piętrze o pow. użyt.47,61m2 wraz z przynależnymi 2 piwnicami o pow. 24,40m2 oraz sprzedażą 46/1000 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 1/136 o pow. 649m2, opisanej w księdze wieczystej nr 22884.
Cena nieruchomości wynosi  75.068,-zł.
Nieruchomość z budynkiem przy ul. Mazurskiej 12 przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn.       
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia  przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mieszkalnych przysługuje najemcy, jeżeli złoży wniosek o nabycie lokalu.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r.
 • Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i  zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-02-07                                                    
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
                    
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-02-07 08:07:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-07 08:07:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-07 08:07:27
Artykuł był wyświetlony: 1418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-07 08:05:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.2016.2147/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. działka gruntu o pow. 160m² /działka ogrodowo-rekreacyjna/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 172/6, położona przy ul. Kościuszki w Rynie /między posesją nr 20, a Bankiem Spółdzielczym/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
            Cel dzierżawy – ogródek rekreacyjny. 
            Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,40zł/m² + 23% VAT.
                  Okres dzierżawy – 3 lata.    
 1. działka gruntu  o pow. 12,5m² /pod garażem „blaszakiem”/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie
      /za budynkiem nr 7/, opisana w księdze wieczystej nr 22643.
            Cel dzierżawy –  garaż. 
            Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% podatku VAT.
             Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
                                                                                               
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
Ryn, dnia 2017-02-07 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-02-07 08:05:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-07 08:05:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-07 08:05:40
Artykuł był wyświetlony: 1265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-07 08:03:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2016. 2147/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 138/46 o pow.53m2 , położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00016914/0.
     Nieruchomość zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową /8.MW/Ua/.         
     Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
     Cena nieruchomości wynosi 2.489,-zł + 23%VAT.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka nr 138/46 zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 138/40. 
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 07 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale  ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2017-02-07                                                    
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-02-07 08:03:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-07 08:03:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-07 08:03:54
Artykuł był wyświetlony: 1265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-10 08:51:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-01-10
                                                                       
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
 1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/5 o pow.2162m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 54.830,-zł/netto/,wadium 5.500,-zł,minimalne postąpienie 550,-zł.
 1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/6 o pow.2105m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 53.380,-zł/netto/,wadium 5.350,-zł,minimalne postąpienie 540,-zł.
 1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/7 o pow.2305m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 58.460,-zł/netto/,wadium 5.850,-zł,minimalne postąpienie 590,-zł.
 1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/8 o pow.3691m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 78.840,-zł/netto/,wadium 7.900,-zł,minimalne postąpienie 790,-zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 roku o godz. 1130 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 10 lutego 2017 roku włącznie na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Urzędu  w dniu 10 lutego 2017r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64.   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-01-10 08:51:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 08:51:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-10 08:51:21
Artykuł był wyświetlony: 1926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu