Wykazy / przetargi - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-11 08:28:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst  Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
 
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 166 o pow. 0,4209ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00050172/6. Część działki zajęta jest przez bezumownych użytkowników. Część nieruchomości, od drogi jest zakrzaczona i porośnięta drzewami. Nieruchomość powyższa nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego  gminy Ryn. Działka zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 29.06.2018r. znak:  B/B.6730.23.2018 przeznaczona jest pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
    Cena nieruchomości wynosi 187.228,-zł + 23% VAT.
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia11 lipca 2018r. do 01 sierpnia 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia – wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-07-11
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-11 08:28:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-11 08:28:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-11 08:28:27
Artykuł był wyświetlony: 1252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-02 10:13:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka gruntu o pow. 500m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/23,  położonej przy ul. M. Kopernika  w Rynie /za budynkiem nr 31/, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
      Cel dzierżawy – ogródek / drobne uprawy rolne/. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
      Okres dzierżawy – 3 lata.            
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 02 lipca 2018r. do 23 lipca 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-07-02
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-02 10:13:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-02 10:13:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 10:13:43
Artykuł był wyświetlony: 1339 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-25 11:33:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka gruntu o pow. 585m² /działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 64/8, położona przy ul. Lipowej w Rynie /za budynkiem nr 6/ , opisana w księdze wieczystej nr OL1G/ 00016916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
  2. działka gruntu o pow. 50m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 21/14, położona przy Pl. Wolności w Rynie /za budynkiem nr 13/ , opisana w księdze wieczystej nr 32535. Cel dzierżawy – składowe.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,70zł/m² +23%VAT. Okres dzierżawy – 1 rok.
  3. działka gruntu o pow. 36m2 /przyległa do części  budynku nr 5 z lokalami nr 5 i nr 6/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/28, położona przy Pl. Wolności w
     Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – składowe.
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego- 0,70zł/m2 +23%VAT. Okres dzierżawy- 3 lata.
 
      4. działka gruntu o pow. 99m² /43m² – pod garażowanie, 56m² -działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 188/32, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie /za budynkami gospodarczymi posesji nr 39 i 41/, opisana  w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – garażowanie, ogródek /drobne uprawy rolne/. 
 Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego -  4,00zł/m2 +23%VAT /garażowanie/, 0,06zł/m²/ogródek/. Okres dzierżawy – 3 lata.
 
      5.działka gruntu o  pow. 250m² /działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/23,  położona przy ul. M. Kopernika w Rynie / za budynkiem nr 27/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
      Okres dzierżawy –3 lata.
 
      6. działka gruntu o pow. 72m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 72/72 /36m2/  oraz działki nr 72/52 /18m2/ i nr 72/53 /18m2/, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.  Cel dzierżawy – tereny zieleni. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,40zł/m² + 23% VAT.
 
Okres dzierżawy – 3 lata.
 
     7. działka gruntu o pow. 18m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 76/9, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie  /za budynkiem nr 6/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 czerwca 2018r. do 16 lipca 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia
      /wykazy/przetargi/.
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-06-25 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-25 11:33:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 11:34:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 11:34:08
Artykuł był wyświetlony: 1331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-18 10:50:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018r.,poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 188/41 o pow.356m², położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka użytkowana jest przez  dzierżawcę.
    Aktualnie działka nie ma zapewnionego dostępu do drogi /brak dojazdu/. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn  przeznaczona jest pod zieleń /20.Z/, bez możliwości lokalizowania budynków. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
  Cena nieruchomości wynosi 5.418,-zł + 23% VAT.
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 18 czerwca 2018r. do  09 lipca 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia - wykazy/przetargi/.
 
                                                                                                  
    Ryn, dnia 2018-06-18                                                                                  
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 10:50:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 10:50:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 12:22:59
Artykuł był wyświetlony: 1041 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 10:33:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 
1. działka gruntu o pow. 230m² , oznaczona jako nieruchomość o nr 176,   położona przy ul. M. Kopernika w Rynie , opisana w księdze  wieczystej nr OL1G/00016914/0.
    Cel dzierżawy – pod działalność gospodarczą. 
    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 5,00zł/m² + 23% VAT.
     Okres dzierżawy – 3 lata.    
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 11 czerwca 2018r. do 02 lipca 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
 Ryn, dnia 2018-06-11
                                                                                        
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 10:33:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 10:33:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 10:33:05
Artykuł był wyświetlony: 1386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 07:50:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018r.,  poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie  gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
  1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 17 o pow. 0,6099ha, położona w obrębie
wsi Mioduńskie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00038879/2. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Część działki stanowi wyrobisko po byłej żwirowni. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Działka w ewidencji gruntów opisana jest jako rolna i nieużytek.
     Cena nieruchomości wynosi 11.088,-zł.
 
- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  04 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-06-04
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 07:50:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 07:51:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 07:51:02
Artykuł był wyświetlony: 1470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 09:45:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-06-04
                                                                       
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz.121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r.,poz.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
 
1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. T. Kościuszki w Rynie, oznaczonej nr 160/21 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4,  przeznaczonej pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy śródmiejskiej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Działka położona jest w obrębie historycznego układu  urbanistycznego, objętego ochroną konserwatorską.
     Cena wywoławcza wynosi 4.670,-zł /netto/, wadium 470,-zł,minimalne postąpienie 50,-zł.
 
2. działki niezabudowanej, położonej przy ul. T. Kościuszki w Rynie, oznaczonej nr 160/22 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4,  przeznaczonej pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy śródmiejskiej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Działka położona jest w obrębie historycznego układu  urbanistycznego, objętego ochroną konserwatorską.
     Cena wywoławcza wynosi 4.670,-zł /netto/, wadium 470,-zł,minimalne postąpienie 50,-zł.
 
3. działki niezabudowanej, położonej przy ul. T. Kościuszki w Rynie, oznaczonej nr 160/23 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4,  przeznaczonej pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy śródmiejskiej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Działka położona jest w obrębie historycznego układu  urbanistycznego, objętego ochroną konserwatorską.
     Cena wywoławcza wynosi 4.670,-zł /netto/, wadium 470,-zł,minimalne postąpienie 50,-zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 09 lipca 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 05 lipca 2018 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium  winno  znajdować się na rachunku Urzędu  w dniu 05 lipca 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, e-mail:   , tel. 87 429-39-64.  
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-04 09:45:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-04 09:46:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-04 09:46:02
Artykuł był wyświetlony: 1767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 09:51:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka rolna o pow. 0,50ha /kl. gruntu Ps V/, oznaczona nr 390, położona w obrębie miasta Ryn, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 3 lata.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,02zł/m2.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2018r. do 07 czerwca 2018r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-05-17                                                     
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 09:51:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 09:52:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 09:52:04
Artykuł był wyświetlony: 1295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 09:49:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o pow. 7,60m² /pod budynkiem gospodarczym przy budynku mieszkalnym nr 15/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 72/72, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3.
     Cel dzierżawy – pod budynkiem gospodarczym. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego
     0,70zł/m² +23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.   
2.  działka gruntu o pow. 13,50m² /pod garażem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 90/23, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 4,00zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.  
3.  działka gruntu  o pow. 460m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 209/55, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie /za nieruchomości oznaczoną nr 209/54/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2.
      Okres dzierżawy – 3 lata.
4.  działka gruntu o pow. 650m² /kl. Ł IV/,stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 196, położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
     Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 
     0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
5.  działka gruntu o pow. 200m² , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod.64/8, położona przy ul. A. Nowickiego w Rynie / za budynkiem nr 4/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016016/4. Cel dzierżawy – ogródek  rekreacyjny. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego - 0,40zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 1ata.  
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2018r. do 07 czerwca 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-05-17
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 09:49:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 09:52:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 09:52:04
Artykuł był wyświetlony: 1298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 09:47:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018, poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka gruntu  o pow. 372m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 126/22, położona w Rynie /pomiędzy ulicą Szkolną, a ulicą Portową/, przyległa do nieruchomości zabudowanej Młynem, opisana w księdze wieczystej nr 31712.  
      Cel dzierżawy –na poprawienie zagospodarowania nieruchomości zabudowanej Młynem. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego miesięczne 155,00zł + 23% podatku VAT.
      Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2018r. do 07 czerwca 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo ma dotychczasowy dzierżawca.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-05-17
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszcyzk Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszcyzk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 09:47:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 09:52:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 09:52:04
Artykuł był wyświetlony: 1296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu