ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-26 11:50:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka gruntu o pow. 5000m² / kl. ŁIV, ŁV/ , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 196,  położonej przy ul. Polnej w Rynie , opisanej w księdze wieczystej
nr OL1G/00023568/1.
      Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
      Okres dzierżawy – 2 lata.          
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 26 marca 2018r. do 16 kwietnia 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-03-26 
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-26 11:50:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-26 11:50:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 11:50:38
Artykuł był wyświetlony: 999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 14:27:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018., poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gmin Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 522 o pow. 0,0816ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych  i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
      Cena nieruchomości wynosi 2.424,-zł.
 
2. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 523 o pow. 0,0743ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
      Cena nieruchomości wynosi 2.207,-zł.
 
3. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 524 o pow. 0,0789ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
      Cena nieruchomości wynosi 2.343,-zł.
 
4. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 525 o pow. 0,0804ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych  i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
      Cena nieruchomości wynosi  2.388,-zł.
 
5. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 526 o pow. 0,0786ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
        Cena nieruchomości wynosi 2.334,-zł.
 
6. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 527 o pow. 0,0693ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów  rolnych i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
      Cena nieruchomości wynosi  2.058,-zł.
 
7. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 528 o pow. 0,0697ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych  i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
        Cena nieruchomości wynosi 2.070,-zł.
 
8. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 529 o pow. 0,0742ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
      Cena nieruchomości wynosi 2.204,-zł.
 
9. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 530 o pow. 0,0744ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
        Cena nieruchomości wynosi 2.210,-zł.
 
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 marca 2018r. do 10 kwietnia 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia
   /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-03-20
                                        
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 14:27:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 14:27:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 14:27:17
Artykuł był wyświetlony: 958 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 14:23:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018., poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gmin Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
  1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 141/4 o pow. 0,2251ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00036457/4. Nieruchomość nie jest objęta  obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, jednorodzinnej i gruntów rolnych. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako działka rolna.
               Cena nieruchomości wynosi 23.906,-zł.
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 marca 2018r. do 10 kwietnia 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-03-20                                                                         
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 14:23:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 14:23:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 14:23:36
Artykuł był wyświetlony: 959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 14:20:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018r.,poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. nieruchomość zabudowana budynkiem poszkolnym i budynkiem gospodarczym, oznaczona nr 120/6 o pow. 0,6393ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00024672/0. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
     Cena nieruchomości wynosi 316.647,-zł.  
- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 marca 2018r. do 10 kwietnia 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2018-03-20
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 14:20:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 14:20:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 14:20:21
Artykuł był wyświetlony: 955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 14:17:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018., poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gmin Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 522 o pow. 0,0816ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych  i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
      Cena nieruchomości wynosi 2.424,-zł.
 
2. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 523 o pow. 0,0743ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
      Cena nieruchomości wynosi 2.207,-zł.
 
3. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 524 o pow. 0,0789ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
      Cena nieruchomości wynosi 2.343,-zł.
 
4. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 525 o pow. 0,0804ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych  i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
      Cena nieruchomości wynosi  2.388,-zł.
 
5. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 526 o pow. 0,0786ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
        Cena nieruchomości wynosi 2.334,-zł.
 
6. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 527 o pow. 0,0693ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów  rolnych i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
      Cena nieruchomości wynosi  2.058,-zł.
 
7. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 528 o pow. 0,0697ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych  i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
        Cena nieruchomości wynosi 2.070,-zł.
 
8. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 529 o pow. 0,0742ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
      Cena nieruchomości wynosi 2.204,-zł.
 
9. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 530 o pow. 0,0744ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
        Cena nieruchomości wynosi 2.210,-zł.
 
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 marca 2018r.  do 10 kwietnia 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia  /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-03-20                                                   
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 14:17:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 14:17:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 14:17:40
Artykuł był wyświetlony: 846 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-19 10:35:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r.,poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o pow. 36m2 / pod 2 garażami typu blaszak po 18m2 /, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – pod garażami.
    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł +23% VAT. Okres dzierżawy -3 lata.
2. działka gruntu o pow. 44m² /pod pawilonem handlowym/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 21/14, położona przy ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00032535/7. Cel dzierżawy – na cele handlowe. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 7,00zł/m2 + 23% podatku VAT. Okres dzierżawy –3 lata.
3. działka gruntu o pow. 20m² /pod garażem będącym własnością osoby prywatnej/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 172/6, położona przy ul. T. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916. Cel dzierżawy – pod garażem. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² +23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.  
4. działka gruntu o pow. 18m² /pod garażem będącym własnością osoby prywatnej/ stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 73/1, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – pod garażem.
    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m²+23% VAT. Okres dzierżawy – 1 rok.
5. działka gruntu o pow. 600m² /ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości  oznaczonej nr 119/5 / RIVb/, położona przy ul. Krzywej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 23568. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego –0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
6. działka gruntu o pow. 295m2 /ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 211 /kl. RIIIb/,  położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego -0,06zł/m2 . Okres dzierżawy – 3 lata.
7. działka gruntu o pow.160m² /ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 172/6, położona na tyłach ulicy T. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916. Cel dzierżawy –ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
8. działka gruntu o  pow. 120m² /działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 150/5,  położona przy ul. Ratuszowej w Rynie/ za budynkiem gospodarczym budynku nr 28/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.  Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy –3 lata.
9. działka gruntu o  pow. 94m² /działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 150/4,  położona przy ul. Ratuszowej w Rynie /za budynkiem nr 30/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy –3 lata.
10. działka gruntu o pow. 150m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 172/6, położona na tyłach ulicy T. Kościuszki w Rynie /za Bankiem Spółdzielczym/, opisana w księdze wieczystej nr 16916. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².  Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 19 marca 2018r. do 09 kwietnia 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-03-19                                                                                            
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-19 10:35:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-19 10:54:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 10:54:27
Artykuł był wyświetlony: 880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 08:09:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 
1. działka o  pow. 0,0300ha/ kl. gruntu R V/, położona przy ul. Partyzantów w Rynie /przylegała do działki nr 7/11/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 7/29, opisanej w księdze wieczystej  nr 16915.
                Cel dzierżawy – rolna. Okres dzierżawy – 3 lata.
                Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,03zł/m2.    
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15 marca 2018r. do 05 kwietnia 2018r.
2) Działka wymieniona w wykazie przeznaczona jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 
       3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-03-15  
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 08:09:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 08:09:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 08:09:20
Artykuł był wyświetlony: 867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 07:57:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r.,poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1.   działka gruntu  o pow. 18m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie /za budynkiem nr 12  - w I rzędzie za drogą- za czwartym garażem/, opisana w księdze wieczystej nr 22643.
      Cel dzierżawy –  pod garaż  typu „blaszak”. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% podatku VAT.
      Okres dzierżawy – 5 lat.
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15 marca 2018r. do 05 kwietnia 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu nastąpi w trybie przetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-03-15 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 07:57:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 07:58:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 07:58:55
Artykuł był wyświetlony: 860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 08:10:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-03-13
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust.1, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  przy ul. Ogrodowej w Rynie, oznaczonej nr 90/22 o pow.2208m², opisanej w KW nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod   usługi nieuciążliwe /13.U/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 70.000,-zł /netto/, wadium  7.000,-zł, minimalne postąpienie
700,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono dnia 12.02.2018r.
II przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 12 kwietnia 2018 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 12 kwietnia 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail:
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 08:10:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 08:10:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 08:10:21
Artykuł był wyświetlony: 1270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-05 10:13:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia  2018-03-05
 
 
OGŁOSZENIE   O   PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.1, art. 40  i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2014, poz.1490/
 
BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne II przetargi  ustne nieograniczone  na  sprzedaż:
1.  nieruchomości  niezabudowanej, położonej we wsi Orło gm. Ryn, oznaczonej nr 66/13 o pow. 0,2118ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części jest zakrzaczona i porośnięta drzewami.  Nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia  04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. 
     Miejscowość Orło posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną. 
     Cena wywoławcza wynosi 17.200,-zł /netto/, wadium 1.720,-zł, minimalne postąpienie 180,-zł.
2.  nieruchomości  niezabudowanej, położonej we wsi Orło gm. Ryn, oznaczonej nr 66/14 o pow. 0,2889ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części porośnięta jest drzewami.  Nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Miejscowość 
     Orło posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną. 
     Cena wywoławcza wynosi 22.000,-zł /netto/, wadium 2.200,-zł, minimalne postąpienie 220,-zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 15.01.2018r.
II przetarg odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2018 roku o godz. 1100  w sali  konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 05 kwietnia 2018 roku na rachunek Gminy  Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 05 kwietnia 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102 tel. 87 429-39-64, e-mail: .   
                                                                                   
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-05 10:13:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-05 10:13:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-05 10:13:47
Artykuł był wyświetlony: 1538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu